Poliester (GRP)

Poliester (termoutwardzalny) wzmocniony włóknem szklanym – wykazuje doskonałą odporność chemiczną, wysoką wytrzymałość na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, jak również odporny jest  na uderzenia mechaniczne, twardy materiał idealnie nadający się do wykonania trwałych części, wysokiej jakości.

Polimetakrylan metylu (PMMA)

Polimetakrylan metylu (PMMA) to szkło organiczne, syntetyczne i termoplastyczne. Materiał nazywany bywa także szkłem akrylowym lub plexi. Wykazuje doskonałą przepuszczalność światła (lepszą niż szkło mineralne), łatwo poddaje się barwieniu, odporny jest na warunki atmosferyczne i na działanie rozcieńczonych kwasów ,zasad o średnim stężeniu oraz benzyny i oleju. Jednakże, etanol, aceton i benzol ingerują w PMMA. Powierzchni pleksiglasu nie można czyścić alkoholem lub rozpuszczalnikami, ponieważ ma to wpływ na korozję naprężeniową.
Przepuszczalność światła 92%

Polycarbonate (PC)

Poliwęglany są tworzywami sztucznymi z grupy polimerów syntetycznych i rodziny poliestrowej. Precyzyjnie są to polimeryczne estry kwasu węglowego z diolami (alkoholami dwuwodorotlenowymi).
Charakteryzują się one wysoką wytrzymałością, doskonałą odpornością na uderzenia, sztywnością i twardością. Poliwęglany są zasadniczo odporne na działanie czynników atmosferycznych i promieniowanie.

Poliwęglany są odporne także na wodę, wiele kwasów mineralnych i na wodne roztwory obojętnych soli i utleniaczy. Natomiast materiał nieodporny jest na działanie alkaliów oraz węglowodorów aromatycznych.

Przepuszczalność światła: 89%

Poliuretan (PUR)

Poliuretany są to liniowe lub usieciowane polimery odporne wobec czynników zewnętrznych, takich jak wilgotność, temperatura i pył oraz wykazują doskonałą stabilność długoterminową podczas ciągłego stosowania.

Dzięki doskonałej sprężystości materiału, nawet po wymianie źródła światła, stopień ochrony pozostaje stabilny.

Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)

EPDM jest to terpolimer elastomeru (guma), kauczuk syntetyczny i wykazuje odporność na warunki atmosferyczne, wilgotność i na działanie ozonu oraz posiada wysoką odporność termiczną.

Materiał wykorzystywany jest z uwagi na jego dużą elastyczność i odporność chemiczną, między innymi do takich zastosowań, jak uszczelnienia, np. w pierścieniach uszczelniających typu O-ring.