Klasa szczelności wskazuje na możliwość eksploatacji urządzeń elektrycznych (np. opraw oświetleniowych i okablowania) w różnych warunkach środowiskowych. W zależności od stopnia ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych w systemie IP przyjęto różne oznaczenia.

Nasze oprawy produkowane i sprawdzane są zgodnie z przepisami ujętymi w normie DIN VDE 0711, EN 60598 i certyfikowany przez VDE. To gwarantuje jakość i trwałość, przy jednoczesnym zachowaniu przepisów dotyczących postępowania podczas montażu, zgodnych z normą DIN VDE 0100.

Temperatura otoczenia dla oświetlenia zgodna z normą DIN VDE0711: 25 ° C

Nazwa skrócona
wg. DIN 40050
Stopień ochrony
wg. VDE 0710
Klasyfikacja pomieszczeń
wg. VDE 0100
IP40 Zabezpieczony Suche, niezapylone pomieszczenia
IP50 Ochrona przed dostępem pyłu Zapylone pomieszczenia, zagrożone
pożarem
IP54 Ochrona przed dostępem pyłu
i bryzgami wody
Wilgotne pomieszczenia, zagrożone
pożarem
IP65 Całkowita ochrona przed
dostępem pyłu i strugami wody
Wilgotne i mokre pomieszczenia