Klasa szczelności wskazuje na możliwość eksploatacji urządzeń elektrycznych (np. opraw oświetleniowych i okablowania) w różnych warunkach środowiskowych. W zależności od stopnia ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych w systemie IP przyjęto różne oznaczenia.

Nasze oprawy produkowane i sprawdzane są zgodnie z przepisami ujętymi w normie DIN VDE 0711, EN 60598 i certyfikowany przez VDE. To gwarantuje jakość i trwałość, przy jednoczesnym zachowaniu przepisów dotyczących postępowania podczas montażu, zgodnych z normą DIN VDE 0100.

Temperatura otoczenia dla oświetlenia zgodna z normą DIN VDE0711: 25 ° C

Nazwa skrócona
wg. DIN 40050
Stopień ochrony
wg. VDE 0710
Klasyfikacja pomieszczeń
wg. VDE 0100
IP40ZabezpieczonySuche, niezapylone pomieszczenia
IP50Ochrona przed dostępem pyłuZapylone pomieszczenia, zagrożone
pożarem
IP54Ochrona przed dostępem pyłu
i bryzgami wody
Wilgotne pomieszczenia, zagrożone
pożarem
IP65Całkowita ochrona przed
dostępem pyłu i strugami wody
Wilgotne i mokre pomieszczenia